Aanmelden boekjes

Inleiding

Beste sport-, techniek-, natuur-, en cultuuraanbieder,

 

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij al vroeg in hun jeugd kennismaken met verschillende vormen van activiteiten. Voor senioren is het van belang om zolang mogelijk in beweging en dus fit te blijven en voor mensen met een beperking kan bewegen individueel of in groepsverband  een combinatie zijn van ontdekken van nieuwe activiteiten en in beweging blijven. Meer Moerdijk nodigt u als aanbieder uit om uw activiteit aan te bieden in één van onze boekjes waarin het aanbod voor deze verschillende doelgroepen gebundeld wordt.

Aanbod

Hoe werkt het?

De meeste van jullie weten inmiddels hoe het team van meer Moerdijk is opgebouwd en dat er voor verschillende doelgroepen een boekje wordt uitgebracht. Ook dit jaar zal er een 1. Kids boekje, 2. Seniorenboekje en een 3. Aangepast sporten boekje uitgebracht worden. Het is mogelijk dat uw activiteiten voor meerdere doelgroepen geschikt zijn en u deze graag bij alle doelgroepen onder de aandacht brengt. Dit jaar zal de wervingsperiode voor de 3 boekjes tegelijkertijd plaatsvinden om het voor u als aanbieder zo makkelijk mogelijk te maken.

 

Meer Moerdijk biedt u de mogelijkheid om specifieke kennismakings-/introductielessen/vrije trainingen/vrije inloop in te plannen. Het introductieaanbod wordt opgenomen in een handzaam boekje die aan 1. alle basisschoolkinderen, 2. Alle senioren bonden en verzorgingstehuizen én 3. Het speciaal onderwijs, Revalidatie en woongroepen worden uitgereikt. Het totale aanbod wordt ook digitaal geplaatst. Al het sportieve, creatieve én technische aanbod voor de inwoners van de gemeente Moerdijk, wordt sinds drie jaar gepubliceerd op www.meermoerdijk.nl. De deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor het aanbod dat hen aanspreekt. U kiest er zelf voor of uw activiteiten aan een datum vast zitten (Toernooi of clinic) of dat u uw reguliere training/activiteit extra aandacht wilt geven (trainingstijden of lesdagen).

 

Wat betekent dit voor u? 

We gaan er natuurlijk vanuit dat dit initiatief u aanspreekt en dat u meedoet. U doet mee door een kennismakings-/ introductieaanbod samen te stellen voor één van de genoemde doelgroepen. Dat kan een eenmalige activiteit zijn per leeftijdscategorie met een maximum van twee lessen per activiteit. U mag zelf bepalen of er kosten aan de activiteit zitten, maar besef wel; hoe laagdrempeliger, hoe meer interesse vanuit de doelgroep. U kunt er zelf voor kiezen of men de kosten contant afrekent, of dat u gebruik maakt van het digitale betalingssysteem. Het digitale betalingssysteem is zo ingericht dat de deelnemers tijdens het inschrijven gelijk af kunnen rekenen en het bedrag direct op uw rekening gestort wordt.

 

 

Het volledige sport-, kunst en cultuuraanbod in een handig boekje

Nadat alle informatie is ontvangen en gecontroleerd wordt dit ook verwerkt in een handzaam boekje. 

 

1.    Het KIDS boekje wordt half september 2020 aan alle basisschoolkinderen (3200x) uitgereikt, met de uitleg dat ze zich via de website kunnen inschrijven. Uit ervaring is gebleken dat meer dan 25% van de basisschoolkinderen zich inschrijft. Gemiddeld wordt 5% tot 10% van de kinderen naderhand daadwerkelijk lid van een vereniging of andere aanbieder.

2.    Het SENIOREN boekje wordt begin oktober 2020 aan alle seniorenbonden en verzorgingstehuizen uitgereikt (2500x). Uit voorgaande jaren is gebleken dat het activiteitenboekje senioren bewuster maakt van het belang om (meer) te gaan bewegen en hen helpt om aan te sluiten bij een activiteit.

3.    Het AANGEPAST SPORTEN boekje wordt eind oktober 2020 uitgedeeld aan het speciaal onderwijs, revalidatiegroepen en woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking (1500x).

 

 

Extra lessen in plannen

Mochten meer deelnemers zich opgeven dan het maximaal aantal dat de vereniging of sport-/cultuuraanbieder heeft aangegeven, dan zal er samen met de vereniging gekeken worden of er een tweede, derde vierde, groep ingepland kan worden. Dit bepalen we samen met u en zal tijdens de inschrijfperiode duidelijk worden.

 

 

De voordelen voor u

•        Nieuwe aanwas van leden;

•        Meer naamsbekendheid, uw vereniging in een mooi boekje;

•        Alle marketingactiviteiten nemen wij voor onze rekening;

·        Deelname voor de vereniging aan dit project is gratis; 

•        U bepaalt zelf welke informatie er over uw vereniging wordt gepubliceerd;

•        U bent vrij in het bepalen van uw cursusinhoud en tijden (inclusief vakantieperiodes).

 

 

Wat moet u doen om mee te doen?

Om uw interesse kenbaar te maken dient u volgende gegevens te verzamelen.

 

·        Naam vereniging/organisatie

·        Volledig bezoekadres vereniging

·        Contactpersoon

·        Telefoonnummer contactpersoon

·        E-mailadres contactpersoon

 

Deze gegevens mag u per email sturen naar:

 

1.    KIDS boekje:                              jeroen.strootman@senw-moerdijk.nl

2.    SENIOREN boekje:                      laszlo.boomaars@senw-moerdijk.nl

3.    AANGEPAST SPORTEN boekje:      anja.buijtenhuis@senw-moerdijk.nl

 

Als u in meerdere boekjes uw aanbod kenbaar wilt maken gebruikt u gewoon 1 emailbericht met meerdere ontvangers.

 

U heeft tot uiterlijk 1 juli a.s. de tijd om uw organisatie aan te melden bij één van de buurtsportcoaches (Jeroen, Laszlo, Anja) Vervolgens neemt Martine Sanders van Sport en Cultuur Impuls contact met u op om het aanbod op te nemen in het activiteiten boekje. Martine ondersteund ons in de totstandkoming van het boekje en zal u vooral technisch ondersteunen in de totstandkoming van uw pagina.

 

U kunt bij vragen altijd contact opnemen met ons door een mailbericht te sturen naar info@senw-moerdijk.nl of te bellen via 0168-325996.

 

Wij hopen dat u enthousiast bent geworden om een gezamenlijk aanbod te creëren. Alvast onze dank daarvoor!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Team meer Moerdijk