Fitheidstest

               “MEER senioren actief project motiveert senioren om actief te blijven en gezondheid te verbeteren"

 

We weten allemaal dat sporten goed is voor onze gezondheid, maar wist je dat dit voor senioren nog belangrijker is? Een nieuw sportstimuleringsproject biedt senioren die meer sportief actief willen zijn de kans om een jaar lang onder intensieve begeleiding een sport te vinden die passend is bij hun doelen en wensen. Het resultaat? Het is bevorderlijk voor de kwaliteit van leven, verbeterd de gezondheid, vermindert het risico op valgevaar en verhoogd daarmee de zelfredzaamheid.

Volgens experts is het essentieel dat senioren minimaal 2,5 uur per week matig intensief bewegen, waarvan minstens 2 keer per week gewijd moet worden aan spier- en botversterkende activiteiten, evenals balansoefeningen. Dit project biedt senioren een volledig programma dat hen helpt om aan deze beweegrichtlijnen te voldoen. Door middel van persoonlijke begeleiding en enthousiaste verenigingen kunnen senioren werken aan hun gezondheid en meer sportief actief worden!

 

MEER senioren actief project 

Een initiatief, voortgekomen uit de stuurgroep Veilig en Gezond van het Sportakkoord Moerdijk, heeft geleid tot een samenwerking tussen lokale verenigingen en eerstelijns zorgaanbieders om ouderen meer in beweging te krijgen en de gezondheid en welzijn van ouderen te bevorderen. Het project, genaamd 'Meer Senioren Actief', is recentelijk van start gegaan voor senioren tussen de 65 en 75 jaar. Het project werd afgetrapt met een uitgebreide fitheidstest, waarbij ruim 100 senioren deelnamen aan metingen zoals BMI, knijpkracht, balans en conditie. Daarnaast werd ook de mentale gezondheid niet vergeten en werd de kwaliteit van leven geëvalueerd aan de hand van een RAND-36 vragenlijst. Een team van professionals, waaronder fysiotherapeuten van JAU, wijkzusters van Surplus en buurtsportcoaches van Meer Moerdijk, waren aanwezig om de testen af te nemen en te begeleiden.

Op basis van de testresultaten werden de deelnemers ingedeeld in drie verschillende groepen:

 

Geschikt voor het Sport Stimuleringsproject: 

Deze deelnemers vertoonden geen bijzonderheden in hun testresultaten en konden zonder verhoogd risico deelnemen aan het introductieprogramma.

 

2. Advies om eerst akkoord te krijgen van een huisarts: 

Deze deelnemers hadden een verhoogde bloeddruk en kregen het advies om eerst contact op te nemen met hun huisarts. Wanneer de huisarts akkoord gaf, mochten ook zij deelnemen aan het project.

 

3. Negatief advies voor het Sport Stimuleringsproject:

Deze deelnemers liepen een verhoogd risico op valgevaar, hadden een ernstig verminderde conditie en/of een te hoge bloeddruk, waardoor deelname aan het project onverantwoord zou zijn. Uiteraard werden zij niet aan hun lot overgelaten en kregen zij de mogelijkheid om onder begeleiding van een buurtsportcoach deel te nemen aan aangepaste sportactiviteiten.

 

Introductieprogramma 

Na een zorgvuldige selectie, uitgevoerd door de fysiotherapeuten van JAU en een buurtsportcoach van meer Moerdijk, ontvangen de deelnemers die in aanmerking komen een uitnodiging voor het introductieprogramma. Gedurende een periode van 10 weken krijgen zij de kans om kennis te maken met de verschillende lokale verenigingen. Tijdens deze weken zullen de verenigingen wekelijks een gastles verzorgen, waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om verschillende sporten uit te proberen.

Wanneer deze 10 weken aflopen vindt er een evaluatie plaats tussen deelnemer en buurtsportcoach. In deze evaluatie zal doormiddel van doelen en wensen een persoonlijk bewegingsadvies worden afgegeven, waarbij de deelnemers kunnen aangeven welke sport zij graag willen beoefenen tijdens het vervolgprogramma.

 

Vervolgprogramma 

Wanneer de deelnemer aangeeft dat zij zich het meest thuis voelen bij een bepaalde sport en vereniging, zullen zij deelnemen aan een vervolgprogramma dat binnen die vereniging plaatsvindt. Gedurende een periode van 30 weken zullen zij aansluiten bij het bestaande aanbod van de vereniging. De achterliggende reden hiervan is dat senioren alvast kennis maken met de omgeving en leden binnen de vereniging. Gezien deelnemers al gewend zijn aan de omgeving is de kans aanzienlijk gorter dat de deelnemer ook na dit project sportief actief blijft binnen de vereniging!

Ook gedurende deze 30 weken zal de buurtsportcoach contact houden met de deelnemers!

 

Tweede fitheidstest

Als afsluiting zal er aan het einde van dit project een tweede fitheidstest worden uitgevoerd. Deze test dient als een indicatie van de verbeteringen op zowel fysiek als mentaal gebied die de deelnemers hebben ervaren. Het belang van een actieve levensstijl wordt hiermee nogmaals benadrukt en de deelnemer wordt hiermee gemotiveerd sportief actief te blijven!

 

Deelnemende verenigingen 

Wij zijn op zoek naar verenigingen die zich willen inzetten voor het bevorderen van gezond ouder worden in onze seniorengemeenschap. Met de start van de tweede editie in oktober 2023, roepen wij verenigingen op om zich aan te sluiten bij ons ambitieuze project.

Als projectteam geloven wij dat sporten voor iedereen mogelijk is en dat het een essentiële rol speelt in het behoud van een gezonde levensstijl, ongeacht leeftijd. Onze visie is gericht op het bieden van mogelijkheden en het stimuleren van actieve participatie van senioren in sportactiviteiten.

Als uw vereniging deze visie deelt en dezelfde passie heeft om bij te dragen aan het welzijn van onze seniorengemeenschap, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan ons project. Samen kunnen we een positieve impact creëren en bijdragen aan het gezond oud worden van onze senioren.

Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u een e-mail sturen naar:

Rachelle.rikkers@senw-moerdijk.nl

Het project 'Meer Senioren Actief' streeft ernaar om de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen. Door maatwerkprogramma's aan te bieden, die rekening houden met individuele behoeften en mogelijkheden, wordt gestreefd senioren een actieve levensstijl te laten ervaren en te laten genieten van een verbeterde kwaliteit van leven. Dit project biedt ouderen de kans om langer zelfstandig te blijven en gezondheidsproblemen te verminderen. Het is een investering in de toekomst van onze seniorengemeenschap, waarbij een gezonde en actieve levensstijl centraal staat. Nu kunnen genieten van een actieve levensstijl en later de voordelen ervaren van een verbeterde gezondheid en welzijn. Neem de controle over je eigen welzijn en geniet van een gezonde en MEER  actieve toekomst!"

 

Dit zeggen deelnemers er zelf van 

“Zonder het Meer Senioren Actief project had ik nooit de stap gezet weer te gaan sporten, ik vond het spannend mijzelf aan te sluiten bij een nieuwe groep en wist niet goed wat ik leuk vond om te doen. Dankzij het meer senioren actief project heb ik sport aanbod gevonden wat bij mijn doelen en wensen past en heb ik nieuwe mensen leren kennen! Ik geniet weer van meer actief zijn!”

 

Contact

meer Moerdijk

Rachelle Rikkers

Foto Album

Foto bij Fitheidstest
Foto bij Fitheidstest
Foto bij Fitheidstest
Foto bij Fitheidstest