Leskist meer Moerdijk media

Voor veel leerkrachten is het discipline Media (fotografie, film en nieuwe media) binnen het programma cultuureducatie lastig in te passen in het lesprogramma. Als je er zelf weinig ervaring mee hebt is het ingewikkelde materie. Ook is het aantal goede aanbieders op dit gebied dun gezaaid. Of ze zitten erg ver weg...

Daarom is meer Moerdijk samen met een aantal partners uit het onderwijsveld begin 2021 gestart met het ontwikkelen van drie doorgaande leerlijnen Media voor het PO: de leskisten Fotografie, Film en Nieuwe Media. Deze leskisten bevatten naast lessen en docentenhandleidingen ook apparatuur en materialen om in je groep een les over bijvoorbeeld Nieuwe Media te geven. Er zijn vier kisten per discipline: voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Omdat het om een doorgaande leerlijn gaat kunnen de kennis en vaardigheden, opgedaan in een eerder leerjaar door de leerlingen meegenomen en toegepast worden in het vervolg van hun schoolcarrière. Vanzelfsprekend zijn de leskisten per groep aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

Wil jij met je school één of meerdere leskisten uit gaan proberen dit schooljaar?
Vul onderstaande formulier in, geef aan welke periode je voorkeur heeft. We kijken daarna of dit mogelijk is.

Leskist Nieuwe media

Prijs: GRATIS
Inschrijvingen gesloten

Contact