Oproep namens Jeugdhulp

Inleiding

 

Wil jij mee helpen de jeugdzorg te verbeteren? Lees dan snel verder en neem contact op.

Wij zijn op zoek naar de verhalen van jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp. Op basis van jouw ervaring kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Heb jij ervaringen in de jeugdhulp?
Woon je in West-Brabant West?
Dan gaan wij graag met je in gesprek.
Wat heeft je geholpen en wat had je graag anders gezien?
Dit doen we door samen te bellen! 

 


Waarom doen we dit? We willen de jeugdhulp verbeteren op basis van
jouw ervaring en kennis! 06 11081139
participatie@scaleadvies.nl


We delen de verhalen uiteraard alleen anoniem én
nadat jij toestemming hebt gegeven

Aanbod

In opdracht van de regio West-Brabant West inventariseert Scale Advies de ervaringen van jongeren (12 tot 27 jaar) en ouders met ervaring in de jeugdhulp, met het doel om de veiligheidsketen verder te optimaliseren vanuit cliëntperspectief. We brengen de ervaringen in beeld met behulp van telefonische interviews. Deze interviews worden door ons geanalyseerd en daarna geanonimiseerd en na goedkeuring van de geïnterviewde gedeeld met de regio West-Brabant West en evt zorgaanbieders. Hierdoor kan de input worden meegenomen in de beleidsontwikkelingen. 

 

We zoomen hierbij in op ervaringen in de hele veiligheidsketen. Dat betekent dat we onder andere willen spreken met jongeren die door jongerenwerkers geholpen worden, maar we komen ook graag in contact met jongeren in de gesloten jeugdzorg of die te maken hebben (gehad) met de jeugdreclassering. En denk ook aan ouders die te maken hebben (gehad) met een complexe scheiding en hulp opgelegd kregen vanuit de Rechtbank of waarvan hun kind(eren) uit huis zijn geplaatst (geweest), bijvoorbeeld naar aanleiding van een crisissituatie.


Wat levert dit de cliënten op? 
We praten in dit traject niet over, maar met jongeren en ouders over het beleid dat hen aangaat. Professionals en gemeenten weten maar tot op zekere hoogte hoe het is om als mens een jeugdhulpvraag in het kader van veiligheid te hebben. We nemen de inbreng van jongeren en ouders mee in de beleidsontwikkelingen. 

What’s in it for you? 
Onze ervaring is dat (oud-)cliënten het prettig vinden om hun verhaal met een onafhankelijke partij te delen. Het verzamelen van vele verhalen zorgt voor feedback op een hoger abstractieniveau, wat uitermate geschikt is om te gebruiken in kwaliteits- en beleidsvormingsprocessen. Win-win dus! 

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden