Protocol Locatie

Inleiding

Protocol gebruik Trefpunt na 1 juli 2020
30 juni 2020
Algemeen
 Gebruik vooral het gezonde verstand om besmetting te voorkomen.
 Iedereen heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid bij het opvolgen van de richtlijnen, dit protocol is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 In het Trefpunt hangen diverse borden met richtlijnen, graag deze opvolgen.
 Tijdens gebruik van Trefpunt is de medewerker u eerste aanspreekpunt.
 Wees alert op bezoekers en gebruikers, met name de kwetsbare doelgroepen.
 Neem contact op met Patrick Vermeulen (0168-325714 of patrick.vermeulen@senw-moerdijk.nl) zodra er 1 of meerdere personen met corona-besmettingen bekend zijn gerelateerd aan uw activiteit.

Downloads

Lees het protocol