Sport in Perspectief

Stand van zaken “Sport in Perspectief”

Vanuit de werkgroep Vitale sportaanbieders is het traject “Sport in Perspectief” aangevraagd voor 3 verenigingen binnen gemeente Moerdijk. Coaches worden hierbij pedagogisch en sportpsychologisch geschoold, ouders krijgen rolduidelijkheid, sporters trainen vaardigheden voor zelfvertrouwen en plezierbeleving. Er ontstaat verbinding tussen coaches-sporters-ouders waardoor ze elkaar versterken op en rond het sportveld. Hierdoor ontstaat een positief sportklimaat.

VV Seolto: Anton Strootman geeft aan enthousiast te zijn over het programma en er was een mooie opkomst van de ouders. Zij hebben nu de trainers training “KOP IN” gedaan, de ouderworkshop “Als je maar wint” en woensdag 11 mei deden zij de eerste Mentale Veldtraining. De trainers zijn bezig met de Online Training KOP IN, waarbij ze theorie en praktische trainingsvormen krijgen om toe te passen in hun eigen training. 

AV Groene Ster: De trainers zijn gestart met de training “KOP IN” en de ouderworkshop “Als je maar wint”. Er is ook al een eerste evaluatie gedaan hieronder een aantal opmerkingen: 

Trainer : C junioren - Ik heb vandaag training gedaan op focus. Was echt een succes. Volle concentratie, focus en rust. Andere trainer keek mee en zei: Petje af, chapeau!

Trainer: Ik deed aan het begin een oefening waarbij ze ogen dicht moesten houden, in tempo en tweetallen.

Trainer: Ik ben zelfs met 7, 8 jarigen bezig geweest met concentratie/focus en ademhaling. Het viel mij op dat de meisjes iets meer feeling hadden met de ademhalingsoefening.
 
Trainer: Met de A-pupillen sprint en reactievormpjes gedaan met en zonder ademhalingsoefeningen. Er werd weinig gegiechel, sommige doen het nu uit zichzelf zonder dat ik het zeg.
 
Handbal Groene Ster: Zij hebben gevraagd het traject te doen tussen sept en dec 2022, omdat er meerdere trainers weggaan en er in september nieuwe trainers starten. Het leek hen zinvol met de nieuwe trainers Sport in Perspectief te gaan doen.