Themagericht

Themagericht trainen op 14 en 21 oktober

14 oktober

Op donderdag 14 oktober ging de eerste avond van de cursus “Themagericht trainen” van start. Deze cursus is via de werkgroep Veilig en Gezond tot stand gekomen en is met name gericht op de trainers. Atletiek uit Zevenbergen, Judoklub uit Klundert en Karate Moerdijk waren aanwezig. In totaal ca.12 mensen aanwezig.

We hebben een theorie en een praktijkgedeelte gehad. In de theorie hebben we het gehad over de kenmerken van 6-12 jarigen en wat we kinderen leren naast het sporttechnische gedeelte. Verder hebben we het gehad over de ontwikkeling van kinderen, de rol van de trainer en sportplezier. In groepjes hebben we 5 tips geformuleerd die we kunnen delen aan beginnende trainers. 
Ook zijn we aan de slag gegaan met de 7 bouwstenen om het sportplezier te vergroten. De 7 bouwstenen zijn: 

1.      Zorgen voor succeservaring. 

2.      Zorgen voor samenwerking. 

3.      Eisen stellen aan de groep. 

4.      Variëren in oefenstof. 

5.      Zorg voor spanning tussen lukken en mislukken. 

6.      Zorg dat iedereen mee kan doen. 

7.      Sluit aan bij de belevingswereld van de sporter.  

In de praktijk hebben we getracht de theorie in praktijk te brengen door werkvormen te doen met de groep waarbij gebruik gemaakt werd van de 7 bouwstenen.

 

Donderdag 21 oktober, 

Op donderdag 21 oktober was de 2de avond van thema gericht trainen. 
Iedereen was weer aanwezig, Atletiek uit Zevenbergen, Judoklub uit Klundert en Karate Moerdijk en meer Moerdijk was deze avond ook vertegenwoordigd. 

De cursus begon met het delen van trainingen die de afgelopen week gegeven waren. 
Wat kon je toepassen van de cursus en wat was het effect hiervan.  Iedereen had de theorie in de praktijk toegepast en het zelf als positief ervaren. 

De cursusdag van donderdag 21 oktober ging vooral over zelfvertrouwen en zelf ontdekkend leren. Wat is zelfvertrouwen bij een kind nu eigenlijk, en hoe kun je als trainer zorgen dat het kind zelfvertrouwen krijgt. Hoe zorg je ervoor dat kinderen bij de training zelf ontdekkend leren? Hiervoor hebben we ervaringen gedeeld, casussen uitgewerkt en ook uitgevoerd in de praktijk. 

Alle trainers van deze avond zijn weer een stuk wijzer, zelfbewuster en rijker aan lesstof. 

9 december is er een terugkomdag, mocht je geïnteresseerd zijn maar niet bij de cursus aanwezig geweest zijn dan ben je altijd van harte welkom. 

Foto Album

Foto bij Themagericht
Foto bij Themagericht
Foto bij Themagericht
Foto bij Themagericht
Foto bij Themagericht
Foto bij Themagericht