Workshop Dans

Workshops Dans – Koevoet Dance Masters

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee te komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan het zijn dat zij minder sociale contacten krijgen. Dit kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Dans draagt bij aan veel ontwikkelingsgebieden van de leerling: motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Vooral het samen dansen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens het dansen. Ze dansen naast elkaar en met elkaar. Ze leren samenwerken tijdens het dansen. Daarnaast leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via dans. Tijdens het dansen wordt er op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. 
Maar ook doet dans een beroep op de muzikale en creatieve vaardigheden en gebruik je alle zintuigen als je danst! Veel van deze aandachtsgebieden hebben in deze Corona-tijd soms wat minder aandacht gekregen en daar willen we graag wat aan doen.

Koevoet Dance Masters heeft een project ontwikkeld voor alle scholen PO in de gemeente. In twee dagdelen wordt een dansworkshop verzorgd door twee ervaren dansdocenten, afgesloten door een voorstelling voor de ouders (mits de maatregelen dat toelaten).

De kosten per schoolbreed project, 4 x 2 workshops van twee uur (totaal 16 uur,) én de voorstelling (incl. licht & geluid) bedragen € 500,-. Hiervoor ontvangt de school een factuur. Dit mag betaald worden uit het cultuurbudget van de school. Wil je meer informatie of je gelijk aanmelden voor dit aanbod: san.vermaas@senw-moerdijk.nl

Contact

meer Moerdijk

San Vermaas